Logo

베트남에서 상표무단사용, 저작권침해 당하고 있습니다. JINA IN NEWYORK ĐANG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI

2018-04-11 댓글보기


JINA IN NEWYORK ĐANG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI

Các bạn đọc được nội dung này xin hãy chia sẽ cho mọi người cùng biết nhé!지나인뉴욕에서 여러분의 도움을 요청합니다.

이 글을 읽으시는 분들은 공유해주시고 함께 알려주세요.
JinainNY là thương hiệu Hàn Quốc do nhà thiết kế Hàn Quốc Jina (tên tiếng Anh) trực tiếp thiết kế và đưa ra thị trường các sản phẩm do chính mình sản xuất tại Hàn Quốc. Thế nhưng chúng tôi được biết rằng các sản phẩm mang thương hiệu của chúng tôi đã được bày bán ở thị trường Việt Nam trong suốt 4 năm qua mà không có sự liên quan nào đến công ty chúng tôi. Và dĩ nhiên ngoài việc không trả bất cứ đồng nào, cửa hàng còn đang bày bán những sản phẩm gắn thương hiệu của chúng tôi mà không phải do chính tôi thiết kế. Thậm chí còn điều hành cả trang mạng Facebook Việt Nam mang tên Jina in Newyork và sử dụng thông tin hình ảnh tra cứu của chúng tôi để bán hàng trực tuyến.


Nếu có khách hàng nào biết và mua sản phẩm JinainNY là sản phẩm chỉ được sản xuất tại Hàn Quốc, xin vui lòng chú ý ngoài các hình ảnh sản phẩm có mặt trên website jinainny.com, thì tất cả đều là hàng giả không liên quan đến chúng tôi. Và rất mong sự giúp đỡ của những ai đã đọc được và chia sẽ bài viết này để cho mọi người cùng biết được sự oan ức của công ty chúng tôi để những người đó không còn vi phạm sử dụng bản quyền được nữa.


Jina in NY은 한국 디자이너 Jina (영문이름)가 한국에서 직접 디자인하고 제작한 제품을 판매하는 한국 디자이너 브랜드입니다
그런 저희 브랜드 제품들이 베트남에서 지난 4년간 저와는 무관하게  베트남에서 판매 되어온 것을 알게 되었습니다.

Jina in NY 제품을 한국브랜드에서 만들어진 제품으로 알고 구매하신 베트남소비자들이 계시다면, jinainny.com에 있는 제품 사진 이외의 제품들은 저와는 아무 상관없는 제품임을 알아 주시길 바랍니다. 그리고 이 글을 읽으 시는 분들은 공유해주시고 저희 회사의 억울한 사정을 널리 알려주셔서 더 이상 그들이 무단으로 사용할 수 없게 도와주십시오.


그간의 상황 -

 


2014년 코엑스에서 열린 서울 기프트 쇼에서 한 베트남 바이어 A를 만났고 그는 저희 브랜드 제품을 1회 구매했습니다.  그 후 A는 백화점 입점에 필요한 서류라고 Authority Letter (브랜드 사용허가권)라는 서류를 보내왔고, 한국에서도 백화점 입점 시 여러 가지 서류가 요구되기 때문에 별의심 없이 사인을 해주었습니다. 심지어 그 당시 찍은 이미지 컷도 보내주고 여러 가지로 협조를 해주었습니다. 한참이 지나서야 그 서류가 교묘히 브랜드 사용권으로 해석될 수 있는 내용이며, 계약기간이 2017년 4월까지이라는 사실을 알게 되었습니다.


그 후 1년쯤 지난 2015년 저희 페이스북 페이지를 만들고자 태그 작업을 하던 중에 우연히 우리 브랜드 이름의 베트남어로 된 페이스북 페이지를 발견하게 되었고, 그곳에서 저희 브랜드 로고가 있는, 실상은 저희와 전혀 상관없는 많은 제품들을 보게 되었습니다. 이에 대해 항의하는 이메일을 보냈으나, 그 베트남 바이어 A는 자신이 이미 그 회사를 나왔고 자신의 파트너인 B가 이런 일을 하고 있다고 말하면서, 다시 정식으로 저희에게 새로운 물건을 오더하겠다며, 제품리스트를 보내달라는 메일을 보내왔습니다. 저희가 제품 리스트를 보냈지만, 그는 소식이 없었고 저희도 그러다 말겠지라는 마음에 베트남 건에 대해 잊고 있었습니다.


그러다 2017년 4월 지난 번 Authority Letter에 명시된 계약 기간도 끝날 무렵, 베트남에서 Jina in NY 브랜드 제품을 몇 번 산 소비자가 저희 사이트를 통해서 메시지를 남겼습니다. 그 베트남 소비자는 Jina in NY 제품을 몇 번 샀는데, 한국 웹사이트에서는 자신이 구매한 제품이 왜 없는지 의아해 했습니다. 그 소비자에게서 받은 베트남 사이트 링크를 보니, A가 있던 그 회사 사이트에서 저희 이미지와 프로필은 물론 저희가 나중에 찍은 룩북 이미지까지 무단으로 올려 온라인 사이트를 통해, 저희 브랜드 이름을 단, 저희와 무관한 제품들을 팔고 있었습니다. 베트남 소비자에게서 왔던 링크를 보고 작년 4월에 다시 한 번 경고의 이메일을 A에게 보냈을 때도 그는 역시 ‘미안하다, 다시는 그러지 않겠다’ 라는 답신을 받았습니다. 그러나 2017년 10월에 인스타그램에서 Jina in NY 브랜드를 도용한 제품 사진을 또다시 찾았고 그 링크를 보냈더니, A는 물론, 브랜드를 사용했다는 파트너 B에게 까지 이제 그런 일을 다시는 하지 않겠다는 메일을 받았습니다. 저는 B까지 직접 이메일을 보냈길래 이제 진짜 끝났구나라고 생각하고 믿었습니다.


 


하지만 2018년 4월 또 페북에서 Jina in Newyork이라는 매장 오픈 사진을 찾게 되었고, 놀랍게도 이제까지 B가 이 모든 일을 벌였다고 끊임없이 핑계를 대던 베트남바이어 A가 저희 룩북 이미지와 함께 오프라인 매장을 연 사진이 올라와 있었습니다. 물론 이번에도 제가 보낸 경고 메일에  A는 페북 포스팅을 내렸고, 오프라인 매장의 간판을 바꾸겠다는 답변을 보내 왔습니다.온라인상의 이미지 도용과 판매는 제가 메일로 경고를 하면 그 당시에는 지우고 없앴지만, 현재도 제가 알지 못하는 베트남 사이트에서 판매가 될 수도 있으리라 생각합니다. 그뿐 아니라, 지금도 오프라인 매장은 지속적으로 운영하고 있습니다. 그들은 저희 브랜드 이미지 실추시켰을 뿐만 아니라, 제가 찍은 룩북 이미지의 무단 도용 등으로 저에게 큰 정신적/물질적 피해를 입혔고, 제가 만들지 않은 제품에 저희 브랜드 이미지와 제 프로필을 사용함으로써 Jina in NY 제품을 구매한 베트남 소비자들도 함께 속인 것입니다.


더구나 작년에는 베트남의 한 바이어 C로부터도 이메일이 왔습니다.  저희 제품을 한번 구매한 적 있는 A와 B의 회사가 저희 물건을 C에게 거의 초저가 가격으로 넘기려 해서, 지나인뉴욕 본사인 저희에게 직접 사면 더 싸게 살수 있지 않을까 하고 연락을 해왔던 것입니다. 저희 브랜드 자체를 저가 브랜드로 만들었을 뿐 아니라, 베트남 소비자도 속이고 더 나아가 다른 바이어에게까지 그 상품들을 저가로 팔려 했다고 하니 저희 브랜드와 제품이미지는 어떻게 보상을 받을 수 있을지 통탄할 따름입니다.저희 회사는 개인이 운영하는 디자이너 브랜드이기에, 이런 문제를 처리하기 위해 큰 비용이 드는 법적 소송을 진행하기도 힘들고, 저희가 베트남에 정식적으로 상표 등록을 하지 못했기 때문에 공식적으로는 막기가 쉽지는 않습니다. 그런 점을 지속적으로 악용하는 이 사람들을 막고자 SNS를 통해서라도 도움을 요청하고자 글을 올립니다.Tình hình trong thời gian qua-


Năm 2014, tôi đã gặp một đối tác kinh doanh A người Việt Nam trong một buổi trình diễn Seoul Gift Show tại COEX và người đó đã mua sản phẩm mang thương hiệu của chúng tôi 1 lần. Sau đó anh A bảo cần tài liệu ở khu thương mại mua sắm cao cấp và gửi cho chúng tôi lá thư Authority Letter (quyền sử dụng thương hiệu). Ở Hàn Quốc cũng vậy, vì khi muốn đưa các sản phẩm vào trong một khu trung tâm mua sắm cao cấp thì cần cung cấp rất nhiều các tư liệu nên tôi đã ký giấy yêu cầu đó mà không một chút nghi ngờ. Chúng tôi đã rất hợp tác, thậm chí tôi còn gửi cả các hình ảnh cắt gián được chụp vào thời điểm đó. Sau một thời gian, tôi hiểu được rằng các tài liệu đó được xem như là giấy phép sử dụng thương hiệu và thời hạn hợp đồng là đến tháng 4 năm 2017.


khoảng 1 năm sau, trong lúc chúng tôi đang tiến hành lập Facebook thì vô tình phát hiện một facebook Việt Nam mang thương hiệu của chúng tôi. Ở đó chúng tôi đã nhìn thấy nhiều sản phẩm không liên quan gì đến thương hiệu của chúng tôi nhưng lại được gắn thẻ mang thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi đã gửi Email để làm rõ nhưng Anh A nói là đã nghỉ làm tại công ty đó và B là đồng nghiệp của anh ấy đang làm công việc này. Và anh ấy sẽ chính thức đặt lại hàng của chúng tôi nên gửi email yêu cầu chúng tôi gửi danh mục sản phẩm. Chúng tôi đã gửi danh mục các sản phẩm nhưng không có tin tức gì từ phía anh ấy nên tự nhủ chắc chỉ là nói thế và quên dần sự việc này.  


Và thế là đến tháng 4 năm 2017 vào khoảng thời gian dần kết thúc hợp đồng được tuân thủ bởi giấy phép sử dụng thương hiệu. Một số người tiêu dùng, người mà đã mua sản phẩm Jina in NY tại Việt Nam đã để lại một số tin nhắn trên trang mạng của chúng tôi. Người tiêu dùng Việt Nam đó đã có sự hoài nghi khi những sản phẩm Jina in NY  mà mình đã vài lần mua trước đây vì sao lại không có bán trên mạng Hàn Quốc. Theo link website Việt Nam mà người tiêu dùng đó gửi, trang web của công ty mà A đã làm việc không những có các thông tin của công ty chúng tôi mà còn đưa cả các hình ảnh tra cứu của chúng tôi lên mạng một cách trái phép để bán các sản phẩm của công ty chúng tôi và kể cả các sản phẩm không liên quan. Vào tháng 4, khi chúng tôi gửi email cảnh cáo đến A, anh ấy đã hồi đáp là “xin lỗi, tôi hứa sẽ không làm thế nữa”. Tuy nhiên vào tháng 10 năm 2017, chúng tôi lại tìm thấy hình ảnh các sản phẩm mang thương hiệu Jina in NY bị dùng lén trên InStram và gửi đường link đó cho A. Chúng tôi lại nhận được email của A và cả B hứa sẽ không làm như thế nữa. Tôi nghĩ đến cả B cũng trực tiếp gửi email thì sự việc có lẻ đã thật sự kết thúc.  

Nhưng đến tháng 4 năm 2018 chúng tôi lại tìm thấy hình ảnh Jina in Newyok trong một trang mạng kinh doanh trên facebook. Không khỏi giật mình khi A đã liên tục dùng B để bào chữa cho mình nhưng vẫn đưa những hình ảnh cùng với cửa hàng kinh doanh offline của chúng tôi lên mạng. và dĩ nhiên lần này chúng tôi cũng gửi email cảnh cáo và A đã hứa sẽ gỡ các hình ảnh đó xuống và thay đổi hình ảnh cửa hàng kinh doanh offline.

Việc lén dùng hình ảnh của người khác khi nhận được lời cảnh cáo tuy các hình ảnh đã được gỡ bỏ nhưng chúng tôi nghĩ rằng cũng có khả năng sẽ sử dụng các hình ảnh đó để bán hàng trên một trang mạng khác. Và phía A vẫn đang kinh doanh cửa hàng offline. Việc làm đó không những gây ra sự tổn hại cho bộ sưu tập hình ảnh thương hiệu của chúng tôi mà riêng cá nhân tôi là người thiết kế đã nhận nhiều tổn thất về vật mặt vật chất lẫn tinh thần. Và việc buôn bán những sản phẩm được gắn thương hiệu của chúng tôi nhưng không do chúng tôi thiết kế chính là đã lừa bịp người tiêu dùng Việt Nam đã tin dùng sản phẩm.


Thêm vào đó, vào năm ngoái có một đối tác C đã gửi email cho chúng tôi. Công ty A và B là công ty đã từng 1 lần đặt hàng của chúng tôi đã bán các đơn hàng cho C với giá cực thấp. C đã liên lạc trực tiếp đến công ty tổng Jina In Newyork của chúng tôi vì nghĩ rằng nếu đặt hàng trực tiếp có lẻ giá cả sẽ thấp hơn. A không những đã làm hạ thấp thương hiệu của chúng tôi mà còn lừa đảo người tiêu dùng Việt Nam, bán các đơn hàng cho đối tác với giá cực thấp như thế thì chúng tôi phải làm sao mới có thể nhận được đến bù đối với sự mất mác về hình ảnh thương hiệu của mình.


Công ty của chúng tôi là công ty do cá nhân thành lập. Nếu giải quyết vấn đè này theo pháp luật thì sẽ phải tốn khá nhiều phí cho việc tố tụng và do thương hiệu của chúng tôi vẫn chưa đăng ký chính thức về nhãn hiệu nên việc nhờ pháp luật ngăn chặn thì không dễ dàng gì. Do đó chúng tôi đã viết và đăng bài báo này lên các trang mạng với hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người đê ngăn chặn những người có mục đích xấu như trên.
공유해 주시고 막아 주십시오. -


지난 4년간 그랬듯이 지금도 그들의 말을 믿을 수가 없습니다. 간판을 바꾼다 한들 이제까지 그들이 사용했던 제 브랜드이미지와 아직도 저희 로고를 달고 버젓이 팔려나가는 제품들은 어떻게 해야 합니까.


브랜드명 사용에 대해 이야기할 때마다 ‘미안하다, 그렇게 하지 않겠다’고 답변을 하면서, 저에게 들킬 때마다 해당 이미지나 사이트를 삭제하는 척 하면서 4년간 온라인과 오프라인에서 계속 제 브랜드를 도용해 왔습니다. 이미 베트남에는 꽤 많은 수의 Jina in  NewYork 매매장 있는 것 같습니다. 하지만 이곳의 제품들은 저와는 아무 상관이 없습니다. 그들은 어떤 대가도 지불하지 않고 제 브랜드를 사용해 왔습니다. 이제는 글로벌 시대이고 저의 제품을 정식으로 베트남 소비자에게 소개하고 싶지만, 이미 이들에 의해 저희 제품과는 상관없는 Jina in NY 제품들이 베트남에서 판매되고 있습니다.


Jina in NY 제품을 한국브랜드에서 만들어진 제품으로 알고 구매하신 소비자들이 계시다면, jinainny.com에 있는 제품 사진 이외의 제품들은 저와는 아무 상관없는 제품임을 알아 주시길 바랍니다. 그리고 이 글을 읽으시는 분들은 공유해주시고 저희 회사의 억울한 사정을 널리 알려주셔서 더 이상 그들이 무단으로 사용할 수 없게 도와주십시오.

Vui lòng chia sẽ và ngăn chặn giúp chúng tôi-

Hiện tại cũng như trong 4 năm qua vẫn cách hành động như thế nên chúng tôi không thể tin tưởng thêm những con người đó được. Đã hứa là sẽ thay đổi bảng hiệu nhưng đến giờ những người đó vẫn sử dụng các hình ảnh và logo mang  thương hiệu của chúng tôi để kinh doanh thì chúng tôi phải làm sao đây!
Mỗi khi đề cập đến việc sử dụng tên thương hiệu thì đều trả lời là “Xin lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa” nhưng đến khi chúng tôi phát hiện ra các trang web vi phạm thì đều giả vờ xoá bỏ và vẫn sử dụng thương hiệu của chúng tôi để kinh doanh online và offline trong suốt 4 năm qua. Có lẽ ở Việt Nam đã có khá nhiều chi nhánh mang thương hiệu Jina in NewYork đang hoạt động. Những người đó chưa một lần nào chi trả cho việc sử dụng thương hiệu của chúng tôi. Hiện tại là thời đại toàn cầu hoá và tôi cũng muốn giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm của chúng tôi nhưng các sản phẩm Jina In NY có hoặc không liên quan đến chúng tôi đều đã có mặt ở Việt Nam thông qua những người đó rồi.

Nếu có khách hàng nào biết và mua sản phẩm JinainNY là sản phẩm chỉ được sản xuất tại Hàn Quốc, xin vui lòng chú ý ngoài các hình ảnh sản phẩm có mặt trên website jinainny.com, thì tất cả đều là hàng giả không liên quan đến chúng tôi. Và rất mong sự giúp đỡ của những ai đã đọc được và chia sẽ bài viết này để cho mọi người cùng biết được sự oan ức của công ty chúng tôi để những người đó không còn vi phạm sử dụng bản quyền được nữa.
#jinainny #designerbag # thương hiu do nhà thiết kế #디자이너브랜드 #koreabrand #s dng trái phép nhãn hiu #상표무단사용 #vi phm quyn s hu thương hiu #저작권침해 #copyright  # jinainnewyork  # thương hiu túi da Hàn Quc #한국가죽가방브랜드 #kbrand
# t
úi xách th công수제작가방 #bedford11th #thương hiu cá nhân #개인브랜드 #thương hiu Hàn Quc #한국브랜드 #Túi xách Vit Nam #베트남가방

 
※  지나인뉴욕 프로필/ 룩북 이미지를  사용했던  온라인 판매 페이지 (판매 제품은 저희와 무관합니다)

Các sản phẩm nhái được dán thương hiệu của chúng tôi và sử dụng các thông tin của Jina In NewYork để bán online

địa chỉ Website online được người tiêu dùng Việt Nam tìm thấy
   ※ 베트남 지나인뉴욕 매장 리스트
※ 페북 페이지 운영캡쳐 Hình ảnh được lấy từ trang kinh doanh trên facebook

2018.4 월에 찾은 매장 오픈 포스팅 Bài viết về khai trương cửa hàng được tìm thấy vào tháng 4/ 2018 ※ 이외에 사용하지 않겠다는 이메일 답변은 모두 보유하고 있습니다.


 

 

 

 

비밀번호 :

/ byte

댓글 입력

댓글달기이름 :비밀번호 : 관리자답변보기

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.(대소문자구분)

회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.